Implantat

 

Vad är implantat?

Implantat är en skruv av titan som opereras in i käkbenet som sedan får läka samman med benet.

 

När används implantat i tandvården?

Implantat kan användas för att ersätta en eller flera tänder.
Vid ersättning av en tand sättes en enda skruv in på vilken man sedan fäster en krona.
Saknas flera tänder sättes inte alltid en skruv in för varje tand utan broar kan byggas upp på en färre mängd implantat.
Om alla tänderna saknas i en käke sätter man in mellan 4-6 implantat.


 

Kan alla få implantat?

Möjligheten att operera in implantat beror bl.a på tillgången på ben i området samt kvaliteten på benet. Detta avgörs vid en röntgen undersökning och analys av benet. Ibland kan dock bentransplantationerna göras för att få tillräckligt fäste för en skruv.
Implantat sättes oftast ej in på barn och ungdomar som fortfarande växer. Det kan
då leda till försämrad estetik då implantaten kan komma att ändra ställning i förhållande till övriga tänder.

 

Vem utför implantat behandlingar?

Implantat behandlingen utförs av tandläkare med specialkompetens. Dessa finns såväl privat som inom landstinget.

Du kan via din ordinarie tandläkare få remiss till sådan tandläkare för behandling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är implantat?