Tandblekning

 

Missfärgningar på tänderna beror på sjukdomar eller medicinering, men vanligast är att de successivt blir missfärgade p.g.a. starka färgämnen från tobak, mat och dryck. Vi påverkas olika av detta bl.a beroende på emaljens kvalitet. Personer med starkt slitna tänder får till exempel lättare missfärgade tänder.

Tandblekning utförs hos oss på två olika sätt, antingen som hemblekning med skenor eller som blekning under kort tid direkt i tandläkarstolen. 
Huvudingrediensen vid båda behandlingarna är väteperoxid som tränger in i tanden och oxiderar de ämnen som gett upphov till missfärgningarna.
Vid hemblekning med skena används en 10-20 procent karbamidperoxid som omvandlas till fem procent väteperoxid. Skenan bör sitta på plats cirka fyra timmar för att ge full effekt.  Behandlingen bör upprepas dagligen under fem till tio dagar, beroende på hur starkt missfärgade tänderna är från början och vilket slutresultat som önskas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tandblekning